Osallistu jäsenkyselyyn - voita joulukinkku

31.10.2017

Vastaa Oulun Insinöörien jäsenkyselyyn. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan joulukinkku!

Osallistu jäsenkyselyyn 5.12.2017 mennessä ja osallistu Kinkkuarvontaan! 

Jäsenkyselyyn tästä linkistä: ouluninsinoorit.fi/jasenkysely

Kyselyyn vastaamisen jälkeen sinut ohjataan linkkin kautta lomakkeelle, jossa voit osallistua arvontaan.

 

Arvonnan säännöt:

1. Kilpailun järjestäjä 

Oulun Insinöörit ry
Y-tunnus:
Osoite: PL 4, 90101 Oulu

 

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailun päättymispäivä 5.12.2017.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Oulun Insinöörien jäsenet, pois lukien Oulun Insinöörit ry:n johtokunta 2017 ja sen työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. 

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Oulun Insinööreillä oikeus hylätä osallistuminen.

 

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Oulun Insinöörit ry:n johtokunnallaoikeus valita tilalle toinen voittaja.

 

4. Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

 

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Oulun Insinöörit ry:n johtokunnan päätöksiä. Oulun Insinöörit ry:n johtokunta pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

 

6. Henkilötietojen käsittely

Oulun Insinöörit ry käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Oulun Insinöörit ry ei luovuta osallistujien tietoja Oulun Insinöörit ry:n johtokunnan ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. 

 

7. Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Oulun Insinöörit ry:n johtokunta vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Oulun Insinöörit ry:n johtokunnan sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Oulun Insinöörit ry:n johtokunta ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

 

9. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Oulun Insinöörit ry:n johtokunnan niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Oulun Insinöörit ry:n johtokunnasta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Oulun Insinöörit ry:n johtokunta pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan Oulun Insinöörit ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.ouluninsinoorit.fi.

Mitkään Oulun Insinöörit ry:n järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.