Miksi kuulua Insinööriliittoon?

23.12.2016

Kalle Kiili
Kalle Kiili

Joulunaika sekä vuodenvaihde ovat jälleen käsillä. Jos Posti suo, saapuu näinä päivinä Insinööriliitosta sen jäsenille kirje, joka muistuttaa kuulumisesta yhteisöömme ja samalla pyytää kultakin jäsenmaksun suorittamista tulevalle vuodelle.

 

Tässä ajassa, kun liittoon kuuluminen ei ole itsestäänselvyys, täytyy jokaisen insinöörin pystyä löytämään oma syynsä hoitaa tuo jäsenmaksuvelvoitteensa. Miksi siis kuulua Insinööriliittoon?

 

Excelin avustuksella ratkaisuja tekevät insinöörit voivat laskea ensisijaisen hyödyn puhtaasti rahassa. Vaikka jätetään pois työehtosopimusten kautta saatavat palkankorotukset – jotka viime vuosina ovat olleet hyvin laihoja – kannattaa muistaa muut työehtosopimuksesta tulevat edut, joita jotkut saattavat pitää itsestäänselvyytenä, mutta joita ei ole ilman vahvaa järjestäytymistä. Esimerkkeinä päivärahat, lomarahat tai sairasajan palkka. Luulitko, että lomaraha on itsestäänselvyys tai tiesitkö, mikä on lain minimi sairasajan palkaksi?

 

Tällä hetkellä Suomessa valmistellaan myös työaikalain uudistamista. Työnantajaliitot ajavat läpi näkemystä, jonka mukaan asiantuntijatyöt pitäisi jättää työaikalain ulkopuolelle. Ellemme ole vahvasti järjestäytyneitä ja pysty kertomaan omaa kantaamme voimallisesti, näin helposti käy. Mitä sitten? -No, esimerkiksi ylityökorvaukset voidaan unohtaa meiltä sitten, jos työaikalain ulkopuolelle jäädään. Työssäjaksamisen heikkenemisestä puhumattakaan.

 

Rahassa voi myös arvottaa liiton tarjoamia koulutuksia, uraohjausta ja lakimiespalveluita, jotka esimerkiksi auttavat uuden työsopimuksen solmimisessa tai työelämän ongelmatilanteissa (joita tosin kukaan ei ajattele hänelle tulevan vastaan, mutta luottamusmiehenä olen käynyt kymmenittäin keskusteluja jotka todistavat, että ongelmat eivät aina johdu itsestä).

 

Ylenkatsoa ei jäsenyyden perusteena tule katsoa myöskään insinööriyyteen, sen arvostuksen parantamiseen ja yhteisöllisiin kohtaamisiin liittyvää toimintaa. Pois ei ole kadonnut tarve ja halu viettää vapaa-aikaa ja/tai kehittää itseään liittoyhteisönsä parissa.

 

Kaikki toiminta, mitä jäsenet yhdessä tekevät, parantavat jäsenkuntamme asemaa. Mitä enemmän saamme myönteistä näkyvyyttä yhteiskunnassa ja mitä paremmin saamme jokainen edistettyä ympäristössämme insinöörin ammatin arvostusta, sitä paremmat edellytykset meillä on positiiviseen ansiokehitykseen.

 

Tähän liittyy myös koulutuksellinen näkökulma, että insinöörejä ei tule kouluttaa työelämään nykyistä tahtia ja luoda jatkuvaa ylitarjontaa työmarkkinoille. Raju ylitarjonta tarkoittaa työttömyyttä ja laahaavaa ansiokehitystä. Kysynnän ja tarjonnan laki pätee kesämarkkinoiden lisäksi työmarkkinoilla.

 

Eli tässäkin päästään lopulta siihen, että jäsenyyden edun voi laskea kylmässä rahassa. Excelissä on paljon sarakkeita ja jokaisella niissä hieman erilaiset lukemat. Mutta lopputuleman pitäisi kaikille olla se, että jäsenmaksun maksaminen kannatta – ja kun sen saa vähentää verotuksessa, kannattaa se toiseen kertaan vielä veroilmoitusta tehtäessä.

 

Toivottavasti saamme jatkossa entisestään vahvistettua järjestäytymisastettamme, koska hyvin järjestäytyneellä ammattikunnalla on aina paremmat edellytykset edistää tärkeäksi katsomiaan asioita.

 

Rauhallista joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2017!

Kalle Kiili

1. varapuheenjohtaja

Insinööriliitto IL ry