Laadukkaalla insinöörikoulutuksella Suomi nousuun

19.3.2017


Tulevaisuudessa teknisen koulutuksen kaikilla tasoilla tulee olla entistä laajempaa ja tasokkaampaa. Se ei ole mahdollista jatkuvilla leikkauksilla.

Julkaistu Forum 24-lehdessä 7.3.2016

Helmikuussa ilmoitettiin Oulun ammattikorkeakoulussa alkaneista YT-neuvotteluista. YT-neuvotteluiden tavoitteena on vähentää jopa 40 henkilötyövuotta, josta kaksi kolmasosaa kohdistuu opetushenkilöstöön. Jo aiemmin OAMK:ssa on vähennetty kymmeniä työntekijöitä eikä eläköityneiden tilalle ole palkattu uusia työntekijöitä. Sama tilanne on muissakin Suomen ammattikorkeakouluissa ja ylipäätänsä ammatillisessa koulutuksessa.

 

Oulun Insinöörit ry:n kolmentuhannen jäsenen yhdistys sekä myös Oulun Insinööriopiskelijat OIO ry:n yli tuhatjäseninen yhdistys ovat hyvin huolissaan nykyisistä ammatilliseen korkeakoulutukseen kohdistuvista kustannusleikkauksista, jotka pakottavat oppilaitokset näin radikaaleihin ratkaisuihin. Opetushenkilöstön vähentäminen vaikuttaa suoraan opiskelijoiden saaman opetuksen laatuun. Opiskelijoiden lähiopetuksen määrää vähennetään koko ajan ja opetus siirtyy itse opiskeltavaksi muun muassa verkkoon.

 

Sama trendi on nähtävissä myös toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Opetuksen resursseista vähennetään koko ajan ja vastuuta ammatillisesta opetuksesta siirretään työelämään. Toisen asteen leikkaukset tulevat näkymään myöhemmin ammattikorkeakouluopinnoissa, kun opiskelijoilla ei ole riittävän laajaa pohjakoulutusta insinööriopintoihin.

 

Tämän seurauksena tulevina vuosina työelämään siirtyy ammattilaisia, joilla ei ole sitä osaamista eikä tietotaitoa, mitä vastavalmistuneelta insinööriltä on totuttu odottamaan. Laadukas insinööriosaaminen tulee rapistumaan, mikä väistämättä vaikuttaa tulevaisuudessa Suomen korkeatasoiseen tekniseen osaamiseen ja sitä kautta myös vientiteollisuuteen.

 

Suomen ja Oulun kilpailuvalttina on ollut korkeatasoinen tekninen ja muu koulutus. Oulun sekä oululaisten yritysten ja insinöörien maine huippuosaajina on auttanut uusien yritysten syntymisessä ja insinöörien työllistymistä uskomattomalla tahdilla viime vuosina. Nokian vähennettyä työvoimaa Oulussa ei olla taannuttu työttömyydessä sille tasolle, mitä pahimmissa skenaarioissa ennakoitiin. Nokian jälkeen uusia yrityksiä on syntynyt juuri sille osaamispohjalle, mikä on muotoutunut viime vuosikymmenien aikana korkeatasoisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä. Tulevaisuudessa teknisen koulutuksen kaikilla tasoilla tulee olla entistä laajempaa ja tasokkaampaa. Se ei ole mahdollista jatkuvilla leikkauksilla.

 

Oulun Insinöörit ry

puheenjohtaja

Sirpa Erkkilä-Häkkinen