Menestyvä Oulu - hyvinvoivat ihmiset!

9.2.2015 klo 10:00

Esko Kurvinen
Esko Kurvinen

Kansanedustaja Esko Kurvinen on Oulun Insinöörien blogin toinen kutsuttu kirjoittaja. Hän kirjoittaa Suomen ja Oulun ajankohtaisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta. -"Uskon kuitenkin vakaasti, että osaamisella, työnteolla ja yrittämisellä selviämme tästäkin eteenpäin.", vaikeasta tilanteesta huolimatta Kurvinen luo uskoa tulevaisuuteen.

Nykyinen eduskuntakausi alkaa olla lopuillaan ja seuraavan hallitusohjelman pohdinta on ajankohtaista. Insinööriliitto peräänkuuluttaa työllisyysasteen noston, uusien työpaikkojen luomisen ja teollisen tulevaisuuden vahvistamisen tärkeyttä. Liitto muistuttaa tasa-arvoisen ja korkeatasoisen koulutuksen varmistamisesta, sillä juuri se on mahdollistanut Suomen viime vuosikymmenien menestyksen. Insinööriliiton tavoitteet osuvat naulan kantaan. Niitä on syytä viedä eteenpäin voimakkaasti.

 

Olen saanut olla pohjoisen ihmisten edustajana eduskunnassa kaksitoista vuotta. Olen kokenut pääasiallisiksi taustaryhmikseni insinöörit ja yrittäjät. Molempien ryhmien etujärjestöjen jäsenenä olen ollut kymmeniä vuosia. Tässäkin yhteydessä haluan lämpimästi kiitää Oulun Insinöörejä ja Oulun Yrittäjiä sekä keskusliittoja erittäin arvokkaasta yhteistyöstä ja taustatuesta koko edustajakauteni aikana. Erityisesti on jäänyt mieleen se valtava ponnistus, joka yhdessä tehtiin, kun Suomeen rakennettiin ammattikorkeakouluverkosto. Arkadianmäellä on väliä mistä ammattikunnasta on lähtöisin. Insinöörien asioita voi parhaiten ajaa vain insinööri.

 

Oulun Insinöörit ry on tehnyt jo 70 vuotta kunniakasta jäseniensä edusvalvontatyötä ja aktiivista vaikuttamista. Vuosikymmenet ovat osoittaneet, että yhteiskunnallisessa toiminnassa alueellisuus on tärkeää. Alueen kehittymisen kannalta on keskeistä, että omat vahvuudet tunnetaan. Ja kyllä Oulu vahvuutensa tunnistaa. Oulun seudulla, jos missään näkyy insinöörien kädenjälki. Oulussa on huippuosaamista, joka on tuonut ja luonut menestyviä yrityksiä ja vaurautta pohjoiseen. Oulu toimii pohjoisen moottorina, joka heijastaa myönteistä elinvoimaa koko pohjoiseen Suomeen.

 

Yhtäaikainen elinkeinoelämän voimakas rakennemuutos ja maailmanlaajuinen pitkäkestoinen taantuma ovat kohdelleet kovakouraisesti Oulun seudun ihmisiä. Monet suunnitelmat ovat menneet uusiksi. Uskon kuitenkin vakaasti, että osaamisella, työnteolla ja yrittämisellä selviämme tästäkin eteenpäin. Suomi tarvitsee nyt yrittämistä, työtä ja investointeja. Vain sitä kautta syntyy hyvinvointia ja yhteiskunnalle verotuloja palvelujen tuottamiseen. Korkeatasoinen koulutus on osaamisen kulmakivi. Koulutukseen ja opetukseen tulee panostaa myös tulevaisuudessa.

 

Oulu on tienhaarassa, jossa toinen tie vie maakuntakaupunkien joukkoon toimimaan maakuntasarjassa. Toinen tie säilyttää Oulun kansainvälisenä huippuosaajien keskittymänä, jossa on erinomainen ekosysteemi toimia menestyksellisesti vaativilla markkinoilla. Tiedän että molemmilla vaihtoehdoilla on kannattajansa, itse kannatan jälkimmäistä.

 

Oulussa ei tarvitse lähteä tyhjästä, sillä tämä on jo yksi Suomen merkittävimmistä innovaatio- ja osaamiskeskittymässä, joka ei häpeä kilpailla maailmanluokan sarjassa.  On luonnollista, että hyödynnetään kaikkea nykyistä ja tulevaa osaamista yli henkisten ja fyysisten rajojen, jotta tavoite tiedon maksimaalisesta hyödyntämisestä toteutuu.

 

Oululla on hyvä maine kaupunkina, jossa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden avaintoimijoiden yhteistyö on luonut vahvan ekosysteemin kansainvälisesti vetovoimaisena keskittymänä. Teknologia kaikessa laajuudessaan, rajaton innovatiivisuus sekä avoin yhteistyö, jossa hyödynnetään naapuritietoa samassa ekosysteemissä luo täysin uudenlaisen ajattelun ja käytännön. Menestyvä Oulu ja hyvinvoivat ihmiset olkoon meidän kaikkien tavoite, jonka eteen kannatta tehdä töitä.

 

 

Esko Kurvinen

Kansanedustaja (kok)

Oulu