Paljonko Insinöörejä Suomi tarvitsee?

3.8.2016

Samu Salo
puheenjohtaja
Insinööriliitto IL ry
(kuvaaja: Markku Ojala)
Samu Salo puheenjohtaja Insinööriliitto IL ry (kuvaaja: Markku Ojala)

Oulun Insinöörien blogiin saa vuorostaan kirjoittaa Insinööriliiton uusi puheenjohtaja Samu Salo. Salo pohtii kirjoituksessaan Suomen nykyistä elinkeinorakennetta ja talousnäkymiä insinöörien kannalta. - Insinööriliitto tulee myös panostamaan työttömien insinöörien auttamiseen, hän toteaa.

Suomi on yksi tekniikan luvattu maa ja kehto, sen seurauksena maassamme on viimeisen 25v aikana koulutettu paljon teknisen alan ihmisiä, kuten insinöörejä ja diplomi-insinöörejä. Teknikkokoulutuksen lopettaminen ja sitä myötä insinöörikoulutuksen lisääminen oli ainakin jossain määrin virheellinen ratkaisu. Ihmisiä tulisi kouluttaa elinkeinoelämän ja maamme tarpeisiin ja nyt tilanne on se, että käsissämme on huutava pula osaavasta työnjohdosta. Insinöörikoulutus kun ei tähän anna suoranaisia valmiuksia. Samaan aikaan korkeasti koulutettujen työttömien määrä jatkaa kasvuaan ja on ylittänyt 50 000 ihmisen rajan. Toisaalta joillain aloilla on pulaa työvoimasta, esimerkiksi lääkäreistä on ollut pieni pula jo pidempään. Miksi siis valmistuvien määrää ei osata asettaa vastaamaan tarvetta? Tämä ei ole kovinkaan helppoa, koska koulutuspäätökset ovat pitkäaikaisia ja päätösten vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä. Samaan aikaan alati muuttuvien työmarkkinoiden painopisteet saattavat erityisesti insinöörialoilla heilahtaa ja jälleen mentiin metsään. Olenkin korostanut monissa keskusteluissa elinkeinoelämän, valtion, kouluttajien ja työmarkkinatoimijoiden selkeästi nykyistä tiiviimpää yhteistyötä jotta asiaan saataisiin parannusta. Myös valtion ammattikorkeakouluille muodostamat rahoitusmallit ohjaavat toimintaa välillä väärään suuntaan. Toivottavasti tulevissa koulutusuudistuksissa tästä päästäisiin eroon. Lisäksi on huomioitava keskeyttäneiden määrä, joka varsinkin insinöörikoulutuksessa on aivan liian suuri. Tälle asialle on saatava ratkaisu, sillä eihän ole kenenkään etu että 1-2 vuotta opiskellut keskeyttää opintonsa.

Valitettavasti olemme Insinööriliitossa joutuneet toteamaan, etteivät Suomen nykyinen elinkeinorakenne ja talouden lähiaikojen näkemät ole sellaiset, että maassamme tarvittaisiin nykyistä määrää insinöörejä. Tällä hetkellä meitä on työttömänä n. 7000. Vastuullisena toimijana käynnistämmekin nyt elokuussa yhteisprojektin Akavan kanssa, jolla pyrimme vaikuttamaan valmistuvien insinöörien määrään siten, että nykyisen tasoon (n. 5400 valmistuvaa/vuosi) tehtäisiin noin neljänneksen leikkaus. Insinööriliiton laskelmien mukaan maamme tarvitsee 3500-4000 insinööriä/vuosi niin kauan kuin investointeja ja T&K panostuksia ei merkittävästi saada kasvatettua. Valmistuvien tilanne on aika hyvä sillä heidän työllistymisasteensa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana valmistumisesta on yli 90%, mutta samaan aikaan 50+ ja jopa 40+ ikäisten insinöörien työttömyys pahenee. Olen saanut viestiä luottamusmiehiltä, että joillain työpaikoilla halutaan myös puhtaasti palkkauksellisista syistä laittaa kokeneempaa kaartia ulos ja työllistää vastavalmistuneita.

Emme kuitenkaan missään tapauksessa aja koulutusmäärärahojen leikkaamista vaan rahoitustason vähintään nykyisellään pitämistä ja sitä kautta laadukkaampaa insinöörikoulutusta, josta elinkeinoelämämme ja koko Suomi hyötyvät.

Osaamisen kasvattaminen ja ylläpito on tärkeää myös sinulle, joka olet nyt hyvässä työssä. Onhan selvää, että ammattitaidon ylläpito on paras valttisi nykypäivän työmarkkinoilla. Insinööriliitto tulee myös panostamaan työttömien insinöörien auttamiseen yhdessä jäsenjärjestöjensä kuten Oulun Insinöörien kanssa. Olemme jo pitkään tarjonneet hyviä koulutuksia työelämän eri vaiheissa oleville ja työttömille. Hyödynnäthän näitä varsinkin, jos olet työttömänä tai työttömyysuhan alla. Oleellista on saada mahdollinen ”vanhentunut” osaaminen päivitettyä ja tässä autamme Teitä hyvät jäsenet mm. yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Olemme suunnittelemassa yhteistyössä kursseja joiden avulla pyritään parantamaan työllistymismahdollisuuksia sekä tarjoamme muuta täydennyskoulutusta.

Lopuksi haluan vielä mainita kansalaisaloitteesta, jonka kaksi luottamusmiestämme tekivät. Aloite koskee oikeutta opiskella 2 vuotta työttömyysetuudella ilman TE-toimiston harkintaa, jos työttömäksi jääneellä on vähintään kahdeksan vuoden työhistoria. Tarkemmat tiedot aloitteesta löydätte: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2096

Toivon, että käytte allekirjoittamassa aloitteen sankoin joukoin.

Samu Salo

Puheenjohtaja

Insinööriliitto IL ry