Kari Laitinen

Esittely

Olen 60 v Varkautelainen koneinsinööri. Työskentelen pakkausalan yrityksessä yksikönjohtajana. Olen toiminut liittoyhteisössä ja paikallisella tasolla monissa eri tehtävissä. Varkauden Insinöörien puheenjohtajana vuodesta - 87, piirinpuheenjotajana, edustajakokouksen puh. Joht. IL:n hallituksessa etc. Pitkä järjestökokemus ja näkemys. Avoliitossa ja yksi aikuinen tytär. Harrastuksena perhokalastus. 

Mainitse kaksi asiaa, joita haluaisit alkaa ajamaan hakemassasi edustustehtävässä? Perustele miksi.

1. Insinööriarvostuksen lisääminen. 

Vaikuttaa monella tasolla : koulutus, yhteiskunnallinen vaikutus, kinnostavuuteen olla jäsen ja ei vähäisimpänä eli työelämän ehtoihin. Tämä on pitkäaikainen projekti mutta määrätietoisesti vedettynä tuottaa varmasti hedelmää. Tämä on varmasti pitkällä aikavälillä pääteemana.

2. Lyhyemmän aikavälin jänteellä jäsenpito nousee tärkeimpien joukkoon. Tämän mukana noustaan tai kaadutaan. Meillä on hyvät työkalut segmentoida ero herkät. Jatko on kiinni ns kovasta jalkatyöstä.

Opiskelijoilla on jäsenmäärään nähden vähemmän ääniä edustajakokouksessa kuin muilla jäsenjärjestöillä. Olisitko valmis ajamaan opiskelijoille tasa-arvoista äänimäärää edustajakokoukseen kuin muilla jäsenjärjestöillä? Perustele myös vastauksesi.
Opiskelijoiden tekemä työ on ensiarvoisen tärkeää, joka tulee huomioida myös edustuksellisesti. Mikäli tuntuu että tarvetta on lisätä edustuksellisuutta niin asia pitää ottaa käsittelyyn. 

Minkälaiset perhearvot sinulla on? 
Perhe on tärkeä ja kulkee prioriteetissä 1 


Pitäisikö Insinööriliiton lisätä enemmän palveluita myös muilla kielillä ja millä kaikilla kielillä palveluita pitäisi olla?

Englanninkieli kattaa valta osan vieraskielen tarpeesta. 

Meillä on Insinööriliitossa hyvät edut eläkeläisille, mutta ovatko opiskelijoille tarjotut edut riittäviä? Millaisia etuja haluaisit liiton tarjoavan opiskelijoille?

Jäsenmaksuilla tarjottavat palvelut ovat rajalliset. Varmaan arvokeskustelun paikka. 

Jäsenmäärän yllättävän kasvun jälkeen, miten haluaisit lisärahan suunnata?

Mikäli talous on hyvässä kunnossa niin suunnataan resursseja jäsenpitoon. Jäsenmaksun alennus lienee monilla yksi vaihtoehto. 

Minkälaisena näet ay-liikkeen tulevaisuuden Insinööriliiton näkökulmasta? Miten Insinööriliiton pitäisi muuttua vai onko muutokselle tarvetta? 

Kestämme ympäristön paineen muita paremmin kun meillä on identiteetti kohdallaan. IL täytyy olla haluttu vaihtoehto. Brändi ja insinööriys arvoonsa.  

Pitäisikö Insinööriliiton viestintää suunnata enemmän ulospäin ja mitkä olisivat mielestäsi sopivat kanavat?

IL 100 onnistui näkyvyydessä ja siitä on hyvä jatkaa. 

Pitäisikö Insinööriliiton pyrkiä enemmän keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista, kuten ottaa kantaa niin sanottuihin pehmeisiin asioihin eli esimerkiksi perheitä koskeviin poliittisiin asioihin?

Haluamme olla yhteiskunnan rakentajia ja tukipylväitä, joten myös pehmeät arvot ovat meille tärkeitä.