5.2.2020 Webinaari: Power BI:n edistynyt käyttö

5.2.2020 klo 09:00 - 12:00

Kouluttaja: Anu Kaasalainen, Insinööriliitto
Kesto: 2h

Ilmoittautuminen alkaa 9.12.2019 klo 9

Ilmoittaudu webinaariin

Ilmoittautuminen päättyy 30min ennen webinaarin alkua. Jos tämän jälkeen haluat osallistua webinaariin, pyydä linkki osoitteesta koulutus@ilry.fi

Onko sinulla Power BI:n peruskäyttö jo hallussa, mutta haluat oppia lisää mahdollisuuksista analysoida liiketoimintatietoa?
Koulutuksessa syvennetään varsinkin tiedon analysoinnin osaamista. Tavoitteena on, että osaat tehdä Power BI Desktop -sovelluksella monipuolisesti DAX-laskentaa ja ymmärrät M-kielen mahdollisuudet tiedon analysoinnissa. Lisäksi tutustutaan Python-ohjelmointikielen tarjoamiin mahdollisuuksiin tiedon analysoinnissa ja visualisoinnissa.

Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo jonkin verran käyttökokemusta Power BI:sta ja haluavat perehtyä tarkemmin tiedon analysointiin.

Ohjelmaversio:
Power BI Desktop viimeisin päivitetty versio.

Koulutuksen sisältö
Kertaus datan hakuun ja muokkaukseen

 • Query Editorin peruskäyttö
 • Tiedon hakeminen erilaisista tietolähteistä, tietojen yhdistäminen, tietomallin perusteiden kertaus

Query Editorin kehittynyt käyttö

 • • Parametrit
 • M-kieliset funktiot

Custom Visuals

 • Mukautettujen visualisointien peruskertaus

Johdatus DAX-kieleen

 • Mitä DAX tarkoittaa ja millaista se on: DAX tietotyypit ja DAX operaattorit

DAX-kaavat

 • Peruslaskenta DAX-kaavoilla: laskettujen sarakkeiden ja kenttien luonti peruskaavoilla

Evaluointikonteksti

 • Mistä evaluointikontekstissä on kyse: rivikonteksti, sarakekonteksti ja suodatinkonteksti

DAX-funktiot

 • Katsaus DAX-funktioiden ja Excel-funktioiden eroihin
 • DAX-funktioluokkien esittely
 • Keskeisimmät DAX-funktiot: Related- ja Calculate-funktioiden merkitys ja käyttö, yhteenvetolaskenta

Laskenta DAXin koostefunktioille

 • Esimerkiksi SUMX, AVERAGEX
 • Milloin pitää käyttää koostefunktioita? (SUMX ver. SUM)

Suodattava laskenta
Milloin käyttää Calculate ja milloin Filter-funktioita?
Kaksoiskappaleet poistavat suodattimet
Aikaperusteinen laskenta DAX-funktioilla

 • Aikaperusteisen laskennan hyödyntäminen: Aika-dimensio, Time Intelligence -funktioiden käyttö
 • DatesBetween, Datesinperiod, Parallelperiod, Date, DateAdd, DatesYTD, DatesMTD, DatesQTD, Sameperiodlastyear

Ehdollinen laskenta DAXilla

 • Ehdollinen laskenta käyttämällä If- ja Switch-funktioita

Muuttujat

 • Mitä ovat muuttujat ja miksi niitä käytetään laskennassa
 • Muuttujan esittely ja käyttö

Tutustu webinaariohjeisiin ennen osallistumista