Ammatillisen korkeakoulutuksen rahoituksesta ei tule säästää

27.2.2017

Oulun Insinöörit ja Oulun Insinööriopiskelijat ottivat kantaa koulutusrahoitusleikkauksiin

 

Alkuviikosta tiedotettiin Oulun ammattikorkeakoulussa alkaneista YT-neuvotteluista. YT-neuvottelujen tavoitteena on vähentää 40 henkilötyövuotta, josta kaksi kolmasosaa kohdistuu opetushenkilöstöön. Jo aiemmin OAMK:ssa on vähennetty kymmeniä työntekijöitä eikä eläköityneiden tilalle ole palkattu uusia työntekijöitä. Sama tilanne on muissakin Suomen ammattikorkeakouluissa ja ylipäätänsä ammatillisessa koulutuksessa.

 

Oulun Insinöörit ry ja Oulun Insinööriopiskelijat OIO ry ovat hyvin huolissaan nykyisistä ammatilliseen korkeakoulutukseen kohdistuvista kustannusleikkauksista, jotka pakottavat oppilaitokset näin radikaaleihin ratkaisuihin. Opetushenkilöstön vähentäminen vaikuttaa suoraan opiskelijoiden saaman opetuksen laatuun. Opiskelijoiden lähiopetuksen määrää vähennetään koko ajan ja opetus siirtyy itse opiskeltavaksi verkkoon.

 

Sama trendi on nähtävissä myös toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Opetuksesta vähennetään koko ajan ja vastuuta opetuksesta siirretään työelämään. Toisen asteen leikkaukset tulevat näkymään myöhemmin ammattikorkeakouluopinnoissa, kun opiskelijoilla ei ole riittävää pohjakoulutusta insinööriopintoihin.

 

Tämän seurauksena tulevina vuosina työelämään siirtyy ammattilaisia, joilla ei ole sitä osaamista eikä tietoa, mitä vastavalmistuneelta insinööriltä on totuttu odottamaan. Laadukas insinööriosaaminen tulee rapistumaan, mikä väistämättä vaikuttaa tulevaisuudessa Suomen korkeatasoiseen tekniseen osaamiseen ja sen kautta myös vientiteollisuuteen.

 

Suomen kilpailuvaltti on ollut korkeatasoinen koulutus. Tulevaisuudessa koulutuksen tulee olla entistä laajempaa ja tasokkaampaa, mikä ei ole mahdollista jatkuvilla leikkauksilla.

 

Lisätietoja antava

Oulun Insinöörit ry puheenjohtaja Sirpa Erkkilä-Häkkinen p. 040 7030443 ja

Oulun insinööriopiskelijat OIO ry:n puheenjohtaja Aleksi Holappa p. 0505486950

 

Oulun Insinöörit ry on vuonna 1945 perustettu Insinööriliitto IL ry:n alueyhdistys, joka toimii Oulun, Pohjois-Pohjanmaan ja Koillismaan alueella. Yhdistyksessä on yli 3000 jäsentä, ja on yksi Insinööriliitto IL ry:n suurimmista alueyhdistyksistä ja suurin Pohjois-Suomessa.

 

Oulun Insinööriopiskelijat ry on vuonna 1982 perustettu Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistys. Yhdistyksellä on yli 1000 jäsentä, jotka opiskelevat insinööriopintoja OAMK:ssa.