Stipendirahaston säännöt

OHJESÄÄNTÖ
Stipendirahasto
8.11.2010

  1. Stipendirahasto on yhdistyksen oman pääoman rahasto, joka on muodostettu yhdistyksen 40-vuotisjuhlien yhteydessä saamista lahjoituksista ja vuosikokouksen päätöksen mukaisesti vuoden 1985 ylijäämästä.
  2. Rahaston varat on sijoitettava mahdollisimman tuottavasti ja turvaavasti.
  3. Rahaston varoista on pidettävä erityistä tiliä, joka liitetään yhdistyksen tileihin.
  4. Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa lahjoitusvaroilla, rahaston pääoman korkotuloilla ja vuosikokouksen päättämillä rahastosiirroilla.
  5. Rhastosta voi yhdistyksen johtokunta päätöksellään myöntää stipendejä yhdistyksen jäsenien jatko-, täydennys- ja järjestökoulutukseen sekä näihin verrattavien opintomatkojen suorittamiseen.
  6. Kunakin vuonna rahastosta myönnettävien stipendien yhteissumman päättää Oulun Insinöörit ry:n sääntömääräinen kokous. Rahastosta myönnettävien stipendien yhteissumman tulee sääntömääräisen kokouksen määritellä siten, että se ei ylitä rahaston tuottoja eli ettei rahaston pääoma laske. Johtokunta määrittää ajan, johon mennessä stipendit on anottava ja milloin stipendeistä päätetään. Stipendien saajalta edellytetään todistusta tai matka- tai kurssiraporttia, joka toimitetaan yhdistykselle opintojen valmistuttua.
  7. Muutoksia tähän ohjesääntöön voi tehdä Oulun Insinöörit ry:n sääntömääräinen kokous yksinkertaisella enemmistöllä. Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.
  8. Rahaston lopettamisesta tai tarkoitusperien muuttamisesta päättää Oulun Insinöörit ry:n sääntömääräinen kokous.Nämä säännöt on hyväksytty Oulun Insinöörit ry:n vuosikokouksessa 08.11.2010.