Voit liittyä Insinööriliittoon, jos olet insinööri tai muu tekniikan alan ammattilainen tai opiskelet insinööriksi. Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Oulun insinöörit edustaa alueensa Insinöörejä Oulun ja Koillismaan alueilla.

Miksi kuulua Insinööriliittoon?

Insinööriliiton jäsenyys toimii työelämän vakuutuksena ja avaimena ammatilliseen kehittymiseen. Koskipa kysymyksesi työsuhdeasioita, urasuunnittelua tai palkkatoivetta, voit aina kääntyä puoleemme.

INSINÖÖRILIITTO - KUMPPANISI TYÖPAIKALLA!

Työurasi tukena

Monipuolinen koulutustarjonta ja henkilökohtainen neuvonta ovat tukenasi kaikissa urasi vaiheissa, olit sitten opiskelija, vastavalmistunut tai urallasi jo edennyt. Liiton asiantuntijoiden avulla voit miettiä työuran suuntaa laajemmin tai hakea vaikka CV:n päivitysvinkkejä tai työsopimuksen tarkistusapua.

Jäsenedut

Paikalliset jäsenedut. Oulun Insinöörit ry tarjoaa sinulle jäsenetuja, mm. kuntoedun.

Sen lisäksi Insinööriliitto IL ry tarjoaa jäsenilleen monia erilaisia etuja. IL:n tarjoamista eduista löydät lisätietoja kotisivuilta www.ilry.fi

Member+ on akavalaisten liittojen yhdessä omistama palvelu, joka kokoaa vain akavalaisille jäsenille suunnatut edut yhteen osoitteeseen. Sivustolla www.memberplus.fi tarjolla olevat edut vaihtuvat säännöllisesti, joten kannattaa ottaa palvelu aktiiviseen seurantaan.

 

Jäsenmaksu

Vuonna 2018 Oulun Insinöörien jäsenen jäsenmaksu on 35,25 €/kk, joka jakaantuu seuraaviin osiin:

  • 375 euroa on liittomaksu, joka sisältää liiton tarjoamat palvelut ja edut sekä IAET-työttömyyskassan jäsenmaksun
  • 48 euroa on Oulun Insinöörien jäsenmaksu, jolla saa kaikki Oulun Insinöörien tarjoamat tapahtumat ja paikalliset jäsenedut

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaja

 

 

 

Työmarkkinapolitiikka

 

 

 

Koulutuspolitiikka

 

     

Insinööriliitto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja valvoo insinöörien sekä muiden tekniikan alan ammattilaisten etuja ja arvostusta työelämässä. Edunvalvonnan keskiössä on työmarkkina-, elinkeino- ja koulutuspolitiikka.

 

Työmarkkinatoiminnalla pyrimme rakentamaan reiluja ja tasapuolisia pelisääntöjä työsuhteisiin. Aktiivinen elinkeinopolitiikka tähtää teollisuuden ja teollisuutta palvelevien alojen työpaikkojen säilyttämiseen ja kehittämiseen.

 

 

Koulutuspolitiikalla vaikuttamme insinöörikoulutuksen laatuun, sisältöön sekä koulutettavien määrään siten, että se vastaa yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita.

Yhdistyksen säännöt rajaavat ketkä voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi.
Jäsenedut ovat kaikille jäsenille samat, kunhan jäsenvelvoitteet (jäsenmaksu) on suoritettu.

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään mikäli:

  • on suorittanut teknillisessä- tai sitä vastaavassa oppilaitoksessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon, tai
  • on saanut korkeamman teknisen koulutuksen, tai
  • opiskelee teknillisessä tai sitä vastaavassa oppilaitoksessa insinööriksi tai rakennusarkkitehdiksi viimeisellä vuosikurssilla, tai
  • toimii insinööritasoisessa vaativassa teknillisessä tehtävässä, ja joka
  • hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen,
  • sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen ja johtokunnan päätöksiä ja
  • suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Liittomaksun osuudesta (375 euroa) voidaan myöntää hakemuksesta alennus, kun henkilöjäsenellä ei ole jäsenmaksuvuonna palkka- tai yrittäjätuloja vähintään 5 kuukauden ajalta mm. seuraavista syistä: työttömyys, varusmiespalvelu, pitkäaikainen sairaus, eläkkeelle siirtyminen, äitiys-, isyys-, vanhempainloma tai hoitovapaa, päätoiminen opiskelu, vuorotteluvapaa tai muu vastaava syy. Myös vähintään 5 kuukauden pituinen ulkomailla olo jäsenmaksuvuoden aikana oikeuttaa jäsenmaksualennukseen. Jäsenmaksualennusta ei myönnetä Oulun Insinöörien osuuteen jäsenmaksusta (48 euroa).

Pysyvästi eläkkeellä jo olevien jäsenten liittomaksu vuonna 2016 on 50 €. Eläkeläisten liittomaksuun lisätään yhdistyksen osuus 16 €, jolloin tämä on yhteensä 66 € .

Alennusta on aina haettava kirjallisesti. Hakemus tehdään jokaista jäsenmaksuvuotta varten erikseen (paitsi pysyvästi eläkkeellä olevat).

Hakemuskaavakkeet sekä tarkemmat ohjeet löytyvät Uuden Insinööriliiton jäsensivujen kautta: www.ilry.fi> Jäsenyys > Jäsenmaksut > Alennusohjeet

Tarvittaessa kysymyksiin vastaa UIL:n jäsentietopalvelu, sähköpostilla
asiakaspalvelu(at)ilry.fi.

 

Jäsenrekisteri

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Insinööriliitto. Jos haluat päivittää yhteystietosi tai jäsenmaksusi ei ole tullut perille, ota yhteyttä jäsenrekisteriin liiton sivujen kautta.

Yhdistyksen säännöt

PDF-tiedostoSäännöt_Oulun_Insinöörit_ry.pdf (498 kB)
Säännöt, rekisteröity 4.9.2018.