Hailuodon silta mielenkiinnon kohteena

4.9.2017

Oulun Insinöörit ry seuraa mielenkiinnolla Hailuodon maayhteyden toteutumishanketta.

Oulun Insinöörit ry seuraa mielenkiinnolla Hailuodon maayhteyden toteutumishanketta. Lauttayhteys ainutlaatuiseen luotoon, perämeren helmeen on ollut aikansa insinöörityötä ja edelleen sillä on tiettyjä romanttisia näkökulmia saaren luoksepääsemättömyydestä tai merellä kulkemisesta.

Siltojen ja pengerteiden suunnittelu ja rakentaminen ovat haasteellisia olosuhteiden, maankohoamisen  ja muiden vaikuttavien asioiden huomioimisessa. Työ onkin tehtävä huolella, ettei ainutlaatuinen kohde tuhoudu. Tässä punnitaan jälleen insinöörien kykyjä tehdä ratkaisuja isossa kokonaisuudessa.   

Oulun Insinöörit ry pitää tärkeänä, että yhteyden suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään paikallista osaamista ja työvoimaa. Siltojen ja pengertien rakentaminen on iso ja pitkäkestoinen rakennusprojekti mikä tuo kaivattua työtä alueelle.

 

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Sirpa Erkkilä-Häkkinen, puheenjohtaja@ouluninsinoorit.fi, p. 040 7030443

Oulun Insinöörit ry on Akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n jäsenjärjestö Oulun ja koillismaan alueella. Yhdistykseen kuuluu 3000 insinööriä tai teknisellä alalla työskentelevää henkilöä.