Koronan toinen aalto keinuttaa työmarkkinoita

28.10.2020

Niinhän siinä sitten kävi kuten kesällä ja alkusyksystä terveysviranomaiset ennakoivat – koronan toinen aalto tuli. Tälläkään hetkellä kukaan ei vielä osaa sanoa missä vaiheessa tätä toista aaltoa ollaan, joskin näyttää kun tartuntatilastoja seuraa, että tilanne on menossa päivästä toiseen pahempaan suuntaan. Oulun seutu on tähän mennessä selvinnyt varsin mallikkaasti. Tartuntoja on ollut vain muutamia päivässä.

Myös Insinöörikunta on selvinnyt koronasta keskimääräistä paremmin. Insinöörityöttömyys kääntyi laskuun ensimmäisen kerran helmikuun jälkeen. Vastavalmistuneiden osalta työttömyys tosin jatkoi edelleen kasvuaan. Koko insinöörikunnan työttömyys on nyt 4,8%. Lomautettujen määrä on edelleen poikkeuksellisen korkea, vaikka laskua on hieman tapahtunut. Tämä selittyy varmaan osaltaan insinöörityön luonteella. On voitu siirtyä etätöihin ja jatkaa töitä niin normaalisti kuin mahdollista siksi lomautukset ja irtisanomiset eivät ole niin usein käytössä kuin monella muulla koulutusalalla. Täytyy kuitenkin muistaa, että tilasto on tilasto ja se keskimääräistää. Jos irtisanominen tai lomautus sattuu omalle kohdalle niin silloin omakohtainen työttömyysaste on 100%.

Insinöörien työttömyysaste on aina ollut reilusti alle Suomen työttömyysasteen. Koronan jyllätessä ero on edelleen kasvanut Suomen työttömyysasteen ollessa tällä hetkellä noin kaksikertainen Insinööreihin verrattuna. 

Edellisestä voidaan vetää johtopäätös, että Insinööriksi kouluttautuminen kannattaa ja olkaamme ylpeitä siitä. Yksi osio Insinööriliiton strategiassa onkin Insinööribrändin ja arvostuksen nostaminen. Ellemme itse ole ylpeitä insinööriydestämme niin vaikeapa on strategiaakaan tältä osin toteuttaa.

Insinöörikunnassa kuten myöskin Oulun Insinööreissä on jäseninä yrittäjiä, joita korona kohtelee alasta riippuen todella rajusti. Omalta osaltamme voimme heitä auttaa kun ostamme paikallisia palveluita ja tuotteita. Suosikaa siis paikallista ”likeltä” löytyvää tarjontaa ja yritetään pitää Oulun seutu virkeänä koronasta huolimatta.

Pitäkää myös huoli itsestänne ja koittakaa pysyä terveenä. Fyysinen hyvinvointi on tärkeää, mutta muistakaa pitää huolta myös mielestä. Etätöissä puurtaminen ilman kunnon sosiaalisia kontakteja voi käydä raskaaksi. Mielenhoitoa on esimerkiksi osallistuminen Oulun Insinöörien pikkujouluihin, jotka järjestetään sekä lapsille että aikuisille.

Timo Veijola
puheenjohtaja
Oulun Insinöörit ry