Muutoksen tuulia

2.2.2017

Insinööriliiton järjestöjohtajat ympäri Suomen kokoontuivat neuvottelupäiville Kemiin tammikuun lopussa. Myös Oulun Insinööreistä oli paikalla vahva osallistuminen pohtimassa Insinööri 2030 teemaa.

Insinööriliiton järjestöjohtajat ympäri Suomen kokoontuivat neuvottelupäiville Kemiin tammikuun lopussa. Markku Wilenius, tulevaisuudentutkimuksen professori Turun yliopistosta oli herättelemässä yli sataa osallistujaa Insinööri 2030 -teemaan. Maailma digitalisoituu vauhdilla. Seuraava teknologiavallankumous ei ole pelkästään digitaalista teknologiaa. Wilenius arvioi, että esimerkiksi bioteknologia tulee pitkässä aikavälissä olemaan merkittävä.

Raaka-aineiden resurssitehokkuus tulee avainasemaan, sillä tarjonta alkaa niuketa kysyntään nähden. Kuka keksii vaihtoehtoisiakorvaavia raaka-aineita? Insinöörit. Koska elintaso kasvaa, kulutushyödykkeiden kysyntä tulee jatkamaan kasvua. Wilenius arvioi, että halvat öljyntuottajat tulevat
vähenemään, ja öljylle korvaavaa tuotetta on vaikea keksiä. Tulevaisuudessa joudutaan miettimään, miten öljyä päästään poraamaan esimerkiksi arktisille alueille.

Aikakausi on muuttumassa. Vuonna 1991 maailman viisi arvokkainta yritystä olivat General Motors, Royal Dutch Shel, Exxon, Ford ja Toyota. Kaikki auto-, öljy- tai kaasuyrityksiä. Vuonna 2016 arvokkaimmat yritykset ovat olleet Apple, Google, Microsoft, Amazon ja Berkshire Hathaway. Viisi arvokkainta yritystä maailmassa muuttuivat teollisista tietotalousajan yrityksiksi vain 25 vuodessa. Suomen talouden megamurros on käsillä. Teollisuus on siirtymässä matkapuhelimista peliteollisuuteen, teollisuusautomaatiosta cleantechiin, sairauksien hoidosta terveyden tukemiseen ja niin edelleen.

Professori Wileniuksen alustuksen jälkeen järjestöjohtajat miettivät, mikä tulee olemaan Insinööriliiton identiteetti tulevaisuudessa. Ay-liikkeen aika ei ole ohi, mutta sen rooli on muuttunut tai tulee muuttumaan. Tulevaisuustutkimuksen professorin mielestä kysymys ei ole tulevaisuudessa pelkästään siitä, miten palkkatyöläisten oikeuksia valvotaan. Tärkeämpi asia on se, mistä löytyvät ne uudet työpaikat ja uudet kasvunlähteet. Mikä Ay-liikkeen tai Insinööriliiton rooli tulee olemaan näiden uusien työpaikkojen luomisessa? Insinööriliiton jäsenet ovat ammattilaisia ja heitä yhdistää insinööriys. Suomessa ei ole toista yhteisöä, jossa yhdistyisi samanlainen valtava insinööriosaaminen. Tulevaisuus näyttää, mihin suuntaan Ay-liike ja Insinööriliittomuuttuu.

Eräs osallistuja