Tutkimuspyyntö insinööreille

16.12.2015

Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka toimit työhösi liittyvissä neuvotteluissa, palavereissa ja kokouksissa? Millaista vuorovaikutusosaamista sinä insinöörinä tarvitset noissa tilanteissa?

Arvoisa insinööri

Olen puheviestinnän maisteriopiskelija Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta ja teen parhaillaan maisterintutkielmaa insinöörien vuorovaikutusosaamisesta työhön liittyvissä ryhmä- ja tiimitilanteissa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millaista ryhmäosaamiseen liittyvää opetusta insinööreille järjestetään ammattikorkeakouluissa ja millaisia aiheeseen liittyviä koulutustarpeita insinööreillä on. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää insinöörien ammattikorkeakoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi.

Etsin tutkimukseen ammattikorkeakoulusta valmistuneita insinöörejä, jotka ovat olleet työelämässä koulutustaan vastaavissa tehtävissä vähintään vuoden.Tutkimukseen osallistuvat insinöörit vastaavat anonyymisti sähköiseen verkkokyselyyn. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15–20 minuuttia. Kyselyn myötä pyrin selvittämään, millaista vuorovaikutusosaamista insinöörit tarvitsevat työhönsä liittyvissä ryhmä- ja tiimitilanteissa ja millaisia ryhmä- ja tiimitilanteissa toimimiseen liittyviä koulutustarpeita insinööreillä on. Kyselystä saadut tiedot ovat luottamuksellisia, eikä vastaajia voi tunnistaa missään vaiheessa tutkimusta. Tutkimuksen aineistoa käytetään ainoastaan tässä maisterintutkielmassa.

Verkkokysely löytyy osoitteesta https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?qid=17642Toivon, että vastaisit kyselyyn viimeistään keskiviikkoon 23.12.2015 mennessä.

Jos haluat lisätietoa tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä minuun puhelimitse tai sähköpostitse:

Emilia Aakko puh.  040 828 3229 / emilia.i.aakko(a)student.jyu.fi.

Maisterintutkielmaa ohjaa FT, lehtori Tarja Valkonen (tarja.valkonen(a)jyu.fi) Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella.

Ystävällisin terveisin Emilia Aakko