Työelämän uusi normaali

21.8.2020

Korona on muuttanut maailmaa, Suomea ja myös työntekoa. Kuten Suomen hallitus usein tiedotustilaisuuksissaan kertoo – on syntynyt uusi normaali. Tämä ”uusi normaali” koskee mitä suuremmassa määrin myös työntekoa ja erityisesti se näkyy insinöörikunnassa, jossa valtaosalle etätyön tekeminen on mahdollista. Tämä ”digiloikka” ja etätyönteko on tullut jäädäkseen ja työtä tehdään nykyisin muuallakin kuin työnantajan tiloissa.

Työaikalaki uudistui tämän vuoden (2020) alusta ja koronaepidemia pani uudistetun lain käyttöön kokonaisuudessaan. Työ käsitteenä määriteltiin ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Työnteolle säädettiin selkeät rajat. Näillä määrityksillä on sekä vahva työsuojelullinen näkökulma että korvausten maksuun liittyvä näkökulma. Julkisuudessakin runsaasti esillä olleen paikallisen sopimisen mahdollisuudet myös lisääntyivät.

Digiloikka ja uudistettu työaikalaki lisäävät työn itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja tutkimusten mukaan myös tehokkuutta. Itsenäisyys ja oma-aloitteisuus ovat aina olleet kiinteä osa insinöörityötä. Etenkin suunnittelutyössä häiriötön etätyöskentely on osoittanut voimansa.

Ei niin hyvää etteikö jotain huonoakin. Kotona etätyötä tehneiden työpäivän on havaittu pidentyneen. On ”liiankin” helppoa istahtaa illalla kotityöpisteeseen ja tarkastaa esim tulleet sähköpostit. Etätyönteosta on seurannut myös haasteita työnjohtamiseen ja yksinäisyyden tuntemiseen. Näihin pehmeisiin arvoihin ei olla pystytty vastaamaan samalla tehokkuudella kuin teknisiin ratkaisuihin, joilla etätyö on mahdollistettu.

Muistakaa siis pitää huolta myös itsestänne. Harrastukset, ystävät ja perhe on asioita joita ei pidä unohtaa vaikka elämmekin nyt todella poikkeuksellista aikaa. Mekin Oulun Insinööreissä olemme jo aloittaneet tapahtumatuotannon pienimuotoisesti koronan sallimissa rajoissa. Nämä tapahtumat ovat yksi vaihtoehto päästä edes hetkeksi irtaantumaan arjesta. OI:n sivuilta ja SOMEsta näet ajantasaista tietoa tulevista tapahtumista. Toivonkin, että jokainen jäsen pohtii olisiko nyt oikea aika osallistua tilaisuuksiimme. Katso tapahtumatarjontamme ja ilmoittaudu mukaan, tarjolla on monenlaisia aktiviteetteja hyvässä seurassa.

Timo Veijola
puheenjohtaja
Oulun Insinöörit ry

(Julkaistu jäsentiedotteessa 5/2020)