Kuulumisia Oulusta

4.9.2017


Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo ajankohtaisia kuulumisia Oulusta.

Oulun seudulla on noin 250000 asukasta, joista yli 200000 on Oulussa. Oulu on kasvanut Suomen viidenneksi suurimmaksi kaupungiksi. Oulu toimii kuuden suurimman kaupungin verkostossa ja tarjoaa kaupunkiympäristönsä ja palvelunsa uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Oulu tekee yhteistyötä lähialueiden kuntien kanssa matkailumarkkinoinnissa ja markkinoinnin ja viennin palveluissa yrityksille.

Kunnat ovat jatkuvassa muutoksessa, niin myös Oulun kaupunki. Sote- ja maakuntauudistus muuttaa merkittävästi kuntien asemaa, roolia ja tehtäviä. Kuntien merkitys alueiden elinvoiman ja vetovoiman ylläpitäjinä ja kehittäjinä korostuu. Tehtävä on haasteellinen, koska kunnat eriytyvät nopeasti ja pääkaupunkiseudun vetovoima kasvaa. Digitalisaatio ja tekoäly luovat uudet työmarkkinat ja haastavat perinteiset toimintatavat.

Oulun kaupunki päivittää kaupunkistrategiansa, jossa huomioidaan toimintaympäristön muutokset, uudet toimintatavat ja uudistusten vaikutukset. Kaupunki toteuttaa myös muutosohjelman, jolla vahvistetaan kaupungin elinvoimaa ja taloutta ja luodaan pohja henkilöstöpolitiikan linjauksille, yt-menettelylle ja organisaatiomuutoksille. Oulun elinvoiman mahdollistavat yrittäjyyden mahdollistava ilmapiiri, yrittäjyyden arvostus, monipuolinen riskirahoitus, laadukas tutkimus, innovaatioympäristöt ja testialustat ja kansainväliset verkostot.
 
Kaupungin kasvun tekijät ja haasteet ovat vientitoimet, investoinnit, Starup-yritykset, erityisosaaminen ja yritysten ja työpaikkojen määrän kasvu. Parhaimpia tuloksia on saavutettu ict-alalla, jossa yritysten ja työpaikkojen määrä on korkea ja ulkomaalaisten toimijoiden määrä on ollut viimeisten vuosien aikana kasvussa. Yritysten nettolisäys on vajaassa kymmenessä vuodessa ollut lähes 600. Oulun kaupungin työttömyys on edelleen korkea, yli 16 %. Työttömyys on kuitenkin parantunut tämän vuoden aikana.

Oulun asunto- ja työpaikkatonttien kysyntä on hyvällä tasolla ja erityisesti täydennysrakentaminen on voimakasta. Kaupungin tärkeimpiin kehittämisalueisiin kuuluvat muun muassa asemanseutu, torialue, Raksila ja Raatti ja Linnanmaan yliopistokampus. Tärkeitä ovat myös Valtatie 4 Oulu-Kemi –peruskorjaus, meriväylän syväys ja sataman liikenneinvestoinnit. Asemanseudun arkkitehtikilpailu on toteutettu ja kehittämissuunnitelmat ovat työnalla. Linnanmaan yliopistokampuksen kehittämiseen liittyvät joukkoliikenteen parantaminen, Kajoharjun arkkitehtikilpailu ja Välivainion Bulevardihanke. Kaupungin merellisyys on huomioitu suistokaupunkivisiossa ja sen toteuttamisessa.

Oulun kaupungin talousarvio 2017 on noin 1,2 mrd euroa, toimintamenojen kasvu noin 2 %. Investoinnit ovat noin 152 milj. euroa. Kaupunkikonserni on hyvin monialainen, sen omaisuuden määrä on 2,8 mrd euroa. Henkilöstöä kaupungin palveluksessa on noin 11500. Sote-menojen kasvu on ollut viime vuosina vain noin 1 % vuodessa. Hyvinvointikeskukset, kotona asumisen tukeminen, varautuminen ikäihmisten palvelutarpeen kasvuun, lapsiperheiden arjen tukeminen, sähköiset palvelut ja terveysteknologian kehittäminen ovat olleet toiminnan painopisteet.
 
Oulu on koulu- ja yliopistokaupunki. Asukkaiden keski-ikä on noin 38 vuotta. Oulu on nuori kaupunki Euroopan kaupunkien vertailussa. Oulussa on 10 lukiota ja aikuislukio, peruskouluja on 50. Päiväkoteja on152 päiväkotia, joista 89 on kunnallista ja 63 yksityistä. Päivähoitoa, esiopetusta ja opetusta annetaan myös englanniksi ja ruotsiksi. Oulussa voi opiskella kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokilla. Linnanmaan yliopistokampus kasvaa, kun Oulun ammattikorkeakoulu siirtyy Oulun yliopiston yhteyteen. Kampuksessa opiskelee yhteensä noin 25000 opiskelijaa.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti Suomi 100 -vuotisjuhlakokouksessa hakea Euroopan Kulttuuripääkaupungiksi 2026. Hakemuksen valmistelu on käynnistynyt. Kulttuuripääkaupunki on strategisesti tärkeä hanke. Suomi 100 –juhlavuosi on sisältänyt myös Oulussa lukuisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Juhlavuoden lopulla 2.12. pidetään Oulussa kansallinen vuosijuhla, jonka koolle kutsuja on Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö puolisoineen.

Näillä kuulumisilla tervehdin Oulun Insinöörit ry:tä ja sen jäsenistöä
Kuulumisiin ja näkemisiin – ja tervetuloa Ouluun!

Päivi Laajala
Kaupunginjohtaja