Arvot optimaalisen työsuorituksen ohjaajana

  • pe 26.5.2023 klo 911
  • Online

Työntekijän ja työpaikan arvoyhteensopivuus (Cultural fit) edistää työntekijän sitoutumista. Tutkimusten mukaan arvojen mukainen työskentely vaikuttaa myös hyvinvointiin. Tästä syystä onkin tärkeää tunnistaa omat ja työnantajan arvot. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset.