Neuvottelutaidot työyhteisössä.

Neuvottelutaidot ovat hyödyksi kaikilla elämän osa-alueilla ja erityisesti työpaikalla. Koulutus parantaa valmiuksia neuvotella työyhteisön sisällä esimiehen ja alaisen välillä, tiimin kesken ja projektiin liittyen.

Ilmoittaudu 10.5.2022 mennessä.