Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Vaikka kortti onkin varsin laajasti käytössä työpaikoilla, se ei kuitenkaan korvaa työnantajan antamaa perehdytystä.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla antaa perustietoa työsuojelusta vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista.

 Lisätietoa ja ilmoittautumiset.