Vuorovaikutus- ja tunnetaidot työelämässä

  • ti 3.10.2023 klo 910
  • Online.

Elämässä menestyminen ei tarkoita kultaa, kunniaa ja mainetta. Menestyminen on jokaisen henkistä pääomaa ja hyvinvointia sekä tyytyväisyyttä itseensä. Jotta saavutamme elämässä menestymisen tunteen, meidän on hyvä kiinnittää huomioita omiin vuorovaikutus- ja tunnetaitoihimme. Nämä taidot ovat hyvän elämän keskeisiä rakennusaineita. Miten hyödynnät omia vuorovaikutus- ja tunnetaitojasi elämäsi eri osa-alueilla?

Lisätietoa ja ilmoittautumiset.