Puheenjohtajan tervehdys

29.10.2013

Neljä vuotta sitten, vuoden 2009 syksyllä otin vastaan haasteen Oulun Insinöörien puheenjohtajana. Kaksi vuotta varapuheenjohtajana olivat kypsyttäneet ajatusta, mutta haasteeni oli soluttaa uusi tehtävä mahtumaan jo ennestään täyteen kalenteriin. Rooleihin äitinä, vaimona ja insinöörinä oli ujutettava vielä yksi rooli. Lisäksi jaksamisen kannalta tärkeälle liikunnalle oli jäätävä tilaa kalenteriin. 

Ensimmäinen puolivuotinen oli kaikkein vaikein: alkuvuonna 2010 töissä kuhisi, Nokia vähensi, kotona tyttö ei nukkunut öitä ja perinteinen rooli yhdistyksen puheenjohtaja vaati liikaa aikaa. Jotain oli tehtävä. Oulun Insinöörit on varsin moderni insinööriyhdistys verrattuna moniin muihin, meillä johtokunta ja aktiivit edustavat hyvin koko jäsenkuntaa ja kohtaamani haasteet olivat kaikkien muidenkin huulilla. Olin varma, että saisin tukea uusille ajatuksille aktiivien joukosta. 

Päätin, että haluan onnistua ja jättää seuraajalleni, kun sellainen löytyisi, yhdistyksen joka ei tarvitse täysipäiväistä puheenjohtajaa. Insinööriliitossa tarvitaan viestiä yhdistyksistä, ihan tavallisten insinöörien elämästä, sellaisten, joilla on perhe, harrastuksia ja työ.  Aloimme yhdessä jakaa tehtäviä, siirtämään puheenjohtajalle nimettyjä vastuita laajemmalle joukolle ja kehittämään toimintaa vähemmän puheenjohtajariippuvaiseksi.

Avain jaksamiseen on harkita kyllä-vastausta, ja sanoa kyllä vain niille tilaisuuksille ja tapahtumille, mihin näkee järkeväksi osallistua. Olen pyrkinyt myös "mikromanageerauksen" vähentämiseen, sillä luottamus on ykkösasia myös yhdistystoiminnassa. Kokouksessa, jossa käsitellään kaikkea toimintaa kuukaudelta ajalta, ei yksinkertaisesti voida käsitellä jokaisen tilaisuuden ruokalistaa, osallistujaluetteloita tai käsitellä yksityiskohtaisesti mennyttä tapahtumaa. Täytyy luottaa järjestävään insinööriin tai insinööreihin. 

Tänä vuonna jätän puheenjohtajan tehtävät, neljä erikoista vuotta on takana. Oulu on muuttunut, työt ovat muuttuneet ja yhdistys on muuttunut.  Muutin myös puheenjohtajan roolia, en tiedä miten uusi puheenjohtaja tulee sitä muuttamaan, varmaa on vain muutos.

 

Kiitoksia jäsenet ja aktiivit kuluneista neljästä vuodesta.

 

Tiina-Maria Siipola,

yhdistyksen puheenjohtaja